I slutet av 1800-talet förutspådde facktidskrifter inom de elektriska vetenskaperna "fri elektricitet" inom den närmsta framtiden.  Banbrytande upptäckter kring elektricitetens natur var vanligt förekommande.  Nikola Tesla demonstrerade "trådlös belysning" och andra fenomen förknippade med högfrekvent ström.  Det fanns en tilltro till framtiden som aldrig förr.

Inom 20 år skulle det finns bilar, flygplan, filmer, inspelad musik, telefoner, radio, och praktiska kameror.  Den viktorianska eran ersattes av något alldeles nytt.  För första gången i historien uppmuntrades vanligt folk att föreställa sig en utopisk framtid, fylld av riklig, modern transport och kommunikation, såväl som jobb, husrum och mat till alla.  Sjukdomar skulle besegras, och det skulle också fattigdom.  Livet var på väg att bli bättre.  Och den här gången skulle alla få "en del av kakan".  Så, vad hände?  Var tog energigenombrotten vägen mitt i denna teknologiska explosion?  Var all upprymdhet över "fri elektricitet" strax före början av förra århundradet bara önsketänkande som "riktig vetenskap" så småningom motbevisade?

Teknikens tillstånd idag
Svaret är faktiskt NEJ.  Istället råkar det motsatta vara sant.  Spektakulära energiteknologier utvecklades samtidigt som andra genombrott.  Sedan dess så har ett flertal sätt att producera oerhörda mängder energi för en extremt låg kostnad tagits fram.  Inga av dessa tekniker har dock lyckats att ta sig till den "öppna" konsumentmarknaden i form av en produkt.  Anledningen till detta kommer strax att diskuteras.  Men först så skulle jag vilja presentera en kort lista av "fri-energi" teknologier som jag i dagsläget känner till, och som är bevisade bortom allt rimligt tvivel.  Vad dessa upptäckter har gemensamt är att de använder en liten mängd av en typ av energi för att kontrollera eller utlösa en större mängd av en annan sorts energi.  Många av dem utnyttjar det underliggande eter-fältet på något sätt; en energikälla som lägligt ignoreras av "modern" vetenskap.Strålande energi.  Nikola Teslas förstoringssändare, T. Henry Morays strålande energi-uppfinning, Edwin Grays EMA-motor, och Paul Baumanns Testatikamaskin drivs alla med strålande energi.  Denna naturliga energiform kan samlas direkt från omgivningen (av misstag kallad "statisk" elektricitet) eller utvinnas från vanlig elektricitet med hjälp av en metod som kallas "fraktionering".  Strålande energi kan utföra samma saker som vanlig elektricitet för mindre än 1% av kostnaden.  Den uppför sig dock inte exakt likadant som elektricitet, vilket har bidragit till det vetenskapliga samfundets missförståelse av den.  Methernitha-kollektivet i Schweiz har 5 eller 6 fungerande modeller av bränslefria, självdrivna apparater som använder denna typ av energi.

Permanentmagneter.  Dr. Robert Adams (NZ) har uppfunnit förbluffande typer av elektriska motorer, generatorer och värmeelement som drivs av permanentmagneter.  En sådan apparat tar 100 watt el från källan, genererar 100 watt för att återladda källan, och producerar över 140 BTU värme på två minuter!  Dr. Tom Bearden (USA) har två fungerande modeller av en permanentmagnetdriven elektrisk transformator.  Den använder 6 watt elektrisk ineffekt för att styra den bana som magnetfältet från en permanentmagnet tar.  Genom att styra det magnetiska fältet, först till en spole och sen till en andra, snabbt upprepat på ett "Ping-Pong" sätt, så kan anordningen producera en uteffekt om 96-watt utan några rörliga delar.  Bearden kallar sin uppfinning Motionless Electromagnetic Generator, eller MEG.  Jean-Louis Naudin har duplikerat Bearden's uppfinning i Frankrike.  Principerna för denna typ av apparat lades först fram av Frank Richardson (USA) 1978.  Troy Reed (USA) har fungerande modeller av en speciell magnetiserad fläkt som hettas upp då den snurrar.  Det tar precis samma mängd energi att få den att snurra oberoende av om den genererar värme eller inte.  Förutom dessa framsteg så har ett flertal uppfinnare funnit fungerande mekanismer för att erhålla drivmoment ur motorer drivna enbart av permanentmagneter.

Mekaniska värmegeneratorer.  Det finns två klasser av maskiner som transformerar en liten mängd mekanisk energi till en större mängd värme.  Den bästa av de rent mekaniska konstruktionerna är det roterande cylindersystemet designat av Frenette (USA) och Perkins (USA).  I dessa maskiner roterar en cylinder inuti en annan med ca 3 millimeters mellanrum mellan dem (en åttondels tum).  Utrymmet mellan cylindrarna är fyllt med en vätska såsom vatten eller olja, och det är denna "aktiva vätska" som värms upp då den inre cylindern snurrar.  En annan metod använder magneter fästa på ett hjul för att producera stora virvelströmmar i ett aliminiumplåt vilket får aliminumet att snabbt värmas upp.  Dessa magnetiska värmeelement har demonstrerats av Muller (Canada), Adams och Reed (USA).  Alla dessa system kan producera tio gånger mer värme än dagens standardmetoder vid samma ineffekt.

Supereffektiv elektrolys.  Vatten kan delas till väte och syre med hjälp av elektricitet.  Konventionella kemiböcker hävdar att denna process kräver mer energi än vad som går att få tillbaks när gaserna återförenas.  Detta är endast sant i sämsta fall.  När vatten träffas av sin egen molekylära resonansfrekvens, användande ett system utvecklat av Stan Meyers (USA) och igen nyligen av Xogen Power In., så kollapsar det till väte- och syrgas vid väldigt liten elektrisk tillförsel.  Dessutom kan man dramatiskt förändra processens effektivitet med hjälp av olika elektrolyter (tillsatser som får vattnet att leda elektricitet bättre).  Det är också känt att vissa geometriska former och ytstrukturer fungerar bättre än andra.  Konsekvensen är att obegränsade mängder av vätebränsle kan tas fram för motorer (som i din bil) för kostnaden av vatten.  Ännu mer häpnadsväckande är att en speciell metallegering var patenterad av Freedman (USA) 1957 som spontant delar upp vatten till väte och syre utan någon elektrisk tillförsel och utan att förändra metallen i sig.  Detta innebär att denna speciella metallegering kan producera väte från vatten gratis, för evigt.

Implosion/vortex.  Alla viktigare industriella motorer drivs genom frigörande av hetta som skapar expansion och tryck varmed arbete utförs, som i din bilmotor.  Naturen använder den motsatta processen att kyla för att skapa insugning och vakuum till att utföra arbete, som i en tornado.  Viktor Schauberger (Österrike) var den första att bygga fungerande modeller för implosionsmotorer under 1930- och 40-talen.  Sedan dess har Callum Coats publicerat omfattande om Schauberger's verk i sin bok Living Energies, och efter detta så har ett antal forskare byggt fungerande modeller av implosionsturbinmotorer.  De är bränslefria motorer som producerar mekaniskt arbete från energi från ett vakuum.  Det finns också enklare modeller som använder vortexrörelser för att utnyttja en kombination av gravitation och centrifugalkrafter för att producera en kontinuerlig rörelse i vätskor.

Kall fusion.  I Mars 1989 så annonserade två kemister från University of Utah (USA) att de hade skapat nukleära fusionsreaktioner i en enkel apparat på skrivbordet.  Dessa uttalanden var "avslöjade" inom sex månader och allmänheten förlorade intresse.  Inte desto mindre är kall fusion mycket verklig.  Inte bara har omåttlig värmeproduktion dokumenterats gång på gång, utan dessutom har lågenergetisk transmutation av atomiska element innehållande dussintals olika reaktioner katalogiserats!  Denna teknologi kan definitivt producera lågkostnadsenergi och en mängd andra viktiga industriella processer.

Solassisterade värmepumpar.  Kylskåpet i ditt kök är den enda "fria energimaskin" du för tillfället äger.  Det är en elektriskt fungerande värmepump.  Den använder en del energi (elektricitet) för att förflytta tre delar energi (värme).  Detta ger den en verkningsgrad ("co-efficient of performance", COP) av ungefär 3.  Ditt kylskåp använder en mängd elektricitet för att pumpa tre mängder av värme från kylskåpets insida till kylskåpets utsida.  Detta är dess typiska uppgift, men det är det värsta möjliga sättet att använda tekniken på.  Därför att en värmepump pumpar värme från värmekällan till "avloppet" eller platsen som absorberar värme.  Värmekällan ska förstås vara VARM och avloppet för värme vara KALL för att denna process ska kunna fungera bäst.  I ditt kylskåp är det precis tvärtom.  Värmekällan är inuti skåpet, vilket är KALLT, och avloppet för värmen är den rumstempererade luften i ditt kök, vilket är varmare än källan.  Det är därför verkningsgraden förblir så låg för ditt kylskåp.  Men detta är inte sant för alla värmepumpar.  COP-värden om 8 till 10 är lättuppnådda med solassisterade värmepumpar.  I en sådan anordning så tar värmepumpen värme från en solfångare och dumpar värmen in i en stor underjordisk uppsamlare, vilken förblir ca 13° C, och mekanisk energi är utvunnen från överföringen.  Denna process motsvarar en ångmotor som utvinner mekanisk energi från en ångpanna och en kondensator, förutom att den använder en vätska som kokar vid en mycket lägre temperatur än vatten.  Ett sådant system som testades på 1970-talet producerade 350 hästkrafter, mätt med en dynamomätare i en speciellt designad motor, från mindre än 10 kvadratmeter solfångare (100-sq. ft. = 9,29 sq. m.).  (Detta är INTE det system Dennis Lee förespråkade.).  Mängden av energi det tog för att köra kompressorn (arbete in) var mindre än 20 hästkrafter, så detta system producerade mer än 17 gånger mer energi än vad det krävde för att driva det.  Det skulle kunna försörja ett litet samhälle från taket på en bubbelpool (hot tub gazebo, ett slags lusthus med ett centralt badkar vanligt i USA) med precis samma teknologi som håller maten kall i ditt kök.  I dagsläget finns det ett industriskaligt värmepumpsystem strax norr om Kona, Hawaii som genererar elektricitet från temperaturskillnaderna i havsvattnet.Det finns dussintals andra system som jag inte har nämnt.  Många av dessa är precis lika dugliga och vältestade som dem jag precis har räknat upp.  Men denna korta lista är ändå tillräcklig för att visa min poäng; fri energiteknologi är här, nu.  Den erbjuder vår värld energi, fri från föroreningar och i överflöd för alla människor, överallt.  Det är nu möjligt att sluta producera "växthusgaser" och att stänga ner alla kärnkraftverk.  Vi kan nu avsalta obegränsade mängder av havsvatten för ett rimligt pris, och få fullgott färskvatten till den mest avlägsna bebyggelse.  Transportkostnaderna och produktionskostnaderna för näst intill allting kan gå ner dramatiskt.  Mat kan till och med odlas varsomhelst i uppvärmda växthus under vinterhalvåret.  Alla dessa fantastiska fördelar som kan göra livet på denna planeten så mycket enklare och bättre för alla har blivit uppskjutna i decennium.  Varför?  Vem tjänar på denna försening?

Den osynliga fienden
Det finns fyra gigantiska krafter som tillsammans har skapat denna situation.  Att säga att det finns och har funnits en "konspiration" för att förtrycka denna teknologi leder bara till en ytlig förståelse av världen, och det placerar skyldigheten för detta helt utanför oss själva.  Vår villighet att förbli okunniga och handlingsförlamade inför denna situation har av två av dessa krafter alltid tolkats som en antydan av samtycke.  Så, utöver en "ickekrävande allmänhet", vilka är de andra tre krafterna som försvårar tillgången på fri energiteknik?

I standardteorin för ekonomi finns det tre typer av industri.  Dessa är kapital, varor och tjänster.  Inom den första typen, kapital, finns också tre undertyper.  Dessa är  1) naturligt kapital.  Detta relaterar till råmaterial (såsom en guldgruva) och energikällor (såsom en vattenkraftsdamm eller en oljekälla).  2) valuta.  Detta relaterar till att trycka pappers-"pengar" och att tillverka mynt.  Dessa funktioner ligger vanligen på regeringen.  Och  3) kredit.  Detta relaterar till att låna ut pengar mot ränta och utvinnandet av ytterligare ekonomiskt värde ur dessa pengar genom insättningskonton.  Ur detta inses enkelt att energi i ekonomin fungerar på samma sätt som guld eller när regeringen trycker pappers-pengar eller när en bank ger ut lån.

I USA, och i de flesta andra länder, finns ett "pengamonopol".  Jag får tjäna hur mycket pengar jag vill, men jag kommer bara att betalas i centralbankens sedlar.  Det finns ingenting jag kan göra för att bli betald i guldcertifikat eller någon annan form av "pengar".  Detta pengamonopol är uteslutande i händerna på några få privata fondbanker, och dessa banker ägs i sin tur av de rikaste familjerna i världen.  Deras plan är att så småningom styra 100% av världens alla kapitalresurser, och på så vis kontrollera varje persons liv genom tillgången (eller bristen) på alla sorters varor och tjänster.  En oberoende källa till välstånd (fri energi-anordning) i händerna på varenda människa i världen förstör permanent alla deras planer på världsherravälde.  Orsaken att detta stämmer är lätt att inse.  För närvarande kan en nations ekonomi antingen saktas ned eller snabbas upp genom att höja eller sänka styrräntan.  Men om en oberoende källa till kapital (energi) var närvarande i ekonomin, och varje företag eller person kunde öka i kapital utan att låna det från en bank, så skulle det centrala strypandet av styrräntan helt enkelt inte ha samma effekt.  Fri energiteknologi förändrar pengars värde.  De rikaste familjerna och de som utfärdar kredit vill inte ha någon konkurrens.  Det är så enkelt.  De vill bibehålla sin nuvarande monopolkontroll över pengatillgången.  För dem så är fri energiteknik inte bara något som måste undertryckas, det måste PERMANENT FÖRBJUDAS!

Så de rikaste familjerna och deras centrala bankinstitutioner är den första kraften som arbetar för att senarelägga allmänhetens tillgång till fri energi.  Deras motiv är tron på den "gudomliga rätten att härska", girighet och deras omättliga behov av att styra allt utom sig själva.  Vapnen de har använt för att driva igenom denna senareläggning inkluderar skrämsel, "experter" som förklarar hur det "egentligen" ligger till, uppköp av teknologi som blir lagd på hyllan, mord och mordförsök på uppfinnarna, karaktärsavrättningar, mordbränder, och en bred samling av finansiella incitament och disincitament för att manipulera möjliga anhängare.  De har också ingett allmänheten en acceptans av en vetenskaplig teori som säger att fri energi är omöjligt (termodynamikens lagar).

Den andra kraften som arbetar emot den allmänna tillgången på fri energi är nationella regeringar.  Problemet här har inte så mycket att göra med konkurrens i utfärdandet av pengar som det har att göra med nationell säkerhet.  Faktum är, att världen därute är en djungel och man kan räkna med att människor är grymma, oärliga, och lömska.  Det är regeringens uppgift "att tillhandahålla ett gemensamt försvar".  Av denna anledning har "polisbefogenheter" delegerats av regeringens verkställande del för att upprätthålla "rättigheter och skyldigheter inför lagen".  De flesta av oss som handlar i enighet med lagen gör så för att vi tycker det är rätt sak att göra, för vår egen skull.  Det finns dock alltid några individer som tycker att de vinner på beteende som inte frivilligt rättar sig efter den allmänt överenskomna sociala ordningen.  Dessa människor väljer att verka utanför lagens ramar och ses som kriminella, subversiva, förrädare, revolutionärer, eller terrorister.

Majoriteten av nationella regeringar har efter försök och misslyckanden upptäckt att den enda utrikespolitik som verkligen fungerar är en linje som kallas "Tit for Tat" ("öga för öga, tand för tand").  Vad detta betyder är att regeringar behandlar varandra som de behandlas själva.  Det pågår ett konstant "manövrerande" för position och inflytande i världsaffärerna, och det STARKASTE partiet vinner!  I ekonomi så finns den gyllene regeln som säger: "Den med guldet bestämmer reglerna."  Så är det med politik också, men dess uppträdande är mer Darwinistiskt.  Det är helt enkelt "den med bäst förutsättningar överlever".  I politik har dock "bäst förutsättningar" kommit att betyda det starkaste partiet som också är villigt att slåss smutsigast.  Precis alla medel som står till buds används för att behålla ett övertag över "motståndaren", och alla är "motståndare", oavsett om de räknas som vän eller fiende.  Detta omfattar skandalöst psykologiskt poserande, att ljuga, fuska, spionera, stjäla, avrättningar av världsledare, ställföreträdande krig, allianser och skiftande allianser, fördrag, utlandshjälp, och militärstyrkor varhelst möjligt.  Vare sig man gillar det eller inte, så ÄR detta den psykologiska och faktiska spelplan nationella regeringar arbetar på.  Ingen nationell regering kommer någonsin att göra något som helt enkelt ger en motståndare en gratis fördel.  ALDRIG!  Det är nationellt självmord.  Vad slags aktivitet av vilken som helst individ inom eller utom landets gränser som tolkas så att den ger en motståndare ett försprång eller en fördel på något sätt, kommer att bedömas som ett hot mot "nationell säkerhet".  ALLTID!

Fri energiteknik är en nationell regerings värsta mardröm!  Om fri energi öppet erkänns så tänder fri energi en obegränsad militär kapprustning bland alla regeringar i ett sista försök att få absolut övertag och herravälde.  Fundera lite.  Tror du inte Japan kommer känna sig skrämda om Kina får fri energi?  Tror du Israel kommer sitta tyst medan Iran skaffar sig fri energi?  Tror du Indien kommer låta Pakistan utveckla fri energi?  Tror du inte USA skulle försöka stoppa Usama bin Laden från att få fri energi?  Tillgång på obegränsad energi, så som sakernas tillstånd för närvarande ser ut på denna planet, kommer oundvikligen leda till en förändring i "maktbalansen".  Detta skulle kunna bli ett totalt krig för att förhindra "den andra" från att dra fördel av obegränsat välstånd och makt.  Alla kommer att vilja ha det, och samtidigt vilja förhindra alla andra från att få det.

Så, nationella regeringar är den andra kraften som arbetar för att försena allmänhetens tillgång på fri energiteknologi.  Deras motiv är "självbevarande".  Denna självbevarelsedriften fungerar på tre nivåer.  Först genom att inte ge onödig hjälp till en yttre fiende.  För det andra, genom att förebygga individuella handlingar som effektivt kan utmana officiella polisstyrkor (anarki) inom en nation.  Och för det tredje, genom att skydda inkomstströmmar erhållna från beskattning av de energikällor som för närvarande används.  Deras vapen inbegriper att förhindra utfärdandet av patent motiverat med nationella säkerhetsskäl, legal och illegal trakassering av uppfinnare genom brottsanmälningar, skatterevidering, hot, telefonavlyssning, arrestering, mordbränder, stölder av ägodelar under frakt, och en rad andra avskräckande taktiker vilka sammantaget gör det praktiskt omöjligt att bygga och marknadsföra en fri energimaskin.

Den tredje kraften som arbetar för att försena den allmänna tillgången till fri energi består av gruppen förledda uppfinnare och rent ut sagt bedragare och bondfångare. I gränslandet till de extraordinära vetenskapliga genombrott som utgör de riktiga fri energiteknologierna, finns en skuggvärld av oförklarade fenomen, marginella uppfinningar och samvetslösa gynnare.  De två första krafterna har konsekvent använt media för att lyfta fram de värsta exemplena från denna grupp, för att distrahera allmänhetens uppmärksamhet och för att diskreditera de riktiga genombrotten genom att associera dem med uppenbara bedrägerier.

Över de senaste hundra åren så har dussintals historier dykt upp angående ovanliga uppfinningar. Några av dessa idéer har så fångat allmänhetens fantasi att en mytologi kring dessa system lever kvar än idag. Man tänker omedelbart på namn som Keely, Hubbard, Coler, och Henderschott. Det kan finnas riktiga teknologier bakom dessa namn, men det finns helt enkelt inte tillräckligt med tillgängliga teknisk data för att kunna fastställa detta.  Dessa namn förblir dock förbundna med fri energi-mytologi, och utpekade av "experter" som exempel på bedrägeri.

Idéen om fri energi knyter mycket djupt an i det mänskliga undermedvetandet.  Några få uppfinnare med marginella teknologier som demonstrerat användbara avvikelser har felaktigt överdrivit betydelsen av sina uppfinningar. Vissa av dessa uppfinnare har dessutom felaktigt överdrivit SIN EGEN betydelse för att ha uppfunnit det. En kombination av "guldfeber" och/eller ett "messiaskomplex" framträder, som fullständigt förvränger något som helst framtida bidrag de kanske gör. Medan forskningstråden de följer kan vara mycket lovande så börjar dessa missledda uppfinnare att byta entusiasm mot fakta, och värdet av det vetenskapliga arbetet lider från denna punkt stor skada. Det finns en kraftfull men samtidigt subtil förförelse vilken kan förvrida en personlighet om de tror att "världen ligger på deras axlar" eller att de är världens "räddare". Konstiga saker händer också folk som tror att de är på väg att bli extremt förmögna. Det tar en kolossal andlig disciplin för att förbli objektiv och ödmjuk i närvaron av en fungerande fri energimaskin. Många uppfinnares psyken blir ostabila bara av att TRO att de har en fri energimaskin. Vartefter forskningens kvalité försämras så utvecklar vissa uppfinnare dessutom "förföljelsemani" vilket gör dem mycket defensiva och svåråtkomliga. Detta förlopp utesluter dem från att någonsin verkligen lyckas ta fram en fri energimaskin, och späder också på bluffmytologin väldigt mycket.

Sen finns förstås de riktiga bondfångarna. Det finns en person i USA som under de senaste 15 åren har upphöjt fri energibedrägeri till en yrkeskonst. Han har samlat in mer än $100.000.000, han har förbjudits från att göra affärer i staten Washington, han har suttit i fängelse i Kalifornien och han håller fortfarande på. Han talar alltid om en variation av ett av de riktiga fri energisystemen, övertygar folk om att de kommer få ett sådant system snart, men säljer dem i slutändan bara reklaminformation som inte ger några riktiga uppgifter om energisystemet i sig. Han har skoningslöst inriktat sig på det kristna samfundet och patrioter i USA, och är fortfarande fullt verksam. Mannens nuvarande bedrägeri handlar om att få hundratusentals av människor att gå med på att få en fri energimaskin i sitt hem. I utbyte mot att låta honom sätta en fri energi generator i deras hem så skulle de få gratis elektricitet livet ut, och hans företag skulle komma att sälja överskottsenergin tillbaka till det lokala energibolaget. Efter att ha övertygats om att de kommer att få gratis elektricitet för resten av sina liv, utan några avgifter, så köper de gärna en video som hjälper till att dra in även deras vänner i bedrägeriet. När du väl förstår motiven hos de två första krafterna jag tagit upp så är det uppenbart att denna persons nuvarande "affärsplan" inte kan realiseras. Denna enda person har förmodligen ensam skadat fri energi-rörelsen i USA mer än någon annan kraft, genom att förstöra folks förtroende för teknologin.

Så, den tredje kraften som verkar för att senarelägga den allmänna tillgången på fri energiteknik är villfarelse och oärlighet inom själva rörelsen. Motiven är självupphöjelse, girighet, behov av kontroll över andra, och en falsk känsla av den egna betydelsen.  Vapnen som används är lögner, fusk, försäkran om något som förändras efter betalning, självbedrägeri och arrogans tillsammans med usel vetenskap.

Den fjärde kraften som arbetar för att skjuta upp allmänhetens tillgång på fri energi är resten av oss. Det må vara lätt att se hur småsinniga och själviska de andra krafterna är, men i själva verket så lever dessa motiv lika mycket i var och en av oss. Hyser vi inte alla, precis som de rikaste familjerna, illusioner om falsk överlägsenhet och viljan att kontrollera andra istället för oss själva?  Skulle inte du också "sälja ut" om priset var högt nog, som kanske en miljon dollar, kontant, idag? Eller som regeringarna, vill vi inte alla säkra vår egen överlevnad? Om du var fast i mitten av en fullsatt, brinnande teater, skulle du inte få panik och putta alla de svagare människorna ur vägen i en vild jakt mot dörren?  Eller som den villfarna uppfinnaren, byter vi inte alla ibland ett obekvämt faktum mot en bekväm illusion?  Och tänker vi inte högre om oss själva än vad andra ger oss beröm för?  Eller fruktar vi fortfarande inte det okända, även om det lovar oss en stor belöning?

Som du ser så är alla de fyra krafterna egentligen bara olika aspekter av samma process, fungerande på olika nivåer i samhället. Det finns egentligen bara EN KRAFT som förhindrar allmän tillgång till fri energiteknologi, och det är det oandligt motiverade beteendet hos de mänskliga djuren. I den sista analysen är fri energiteknologi en yttre manifestation av gudomligt överflöd. Det är ett upplyst samhälles ekonomiska drivmotor, där människor frivilligt uppför sig på ett respektfullt och civiliserat sätt gentemot varandra.  Där varje medborgare har allt de behöver, och inte åtrår vad deras granne har. Där krig och fysiskt våld har blivit socialt oacceptabelt beteende och människors olikheter i alla fall är tolererade, om inte rentav uppskattade.

Fri energiteknologins framträdande i den allmänna sfären är gryningen för en verkligt kultiverad tidsålder. Det är ett episkt skeende i mänsklig historia. Ingen kan "ta ära" för det. Ingen kan "bli rik" på det. Ingen kan "regera världen" med det. Det är helt enkelt en gåva från Gud. Det tvingar oss att ta ansvar för våra egna handlingar och vår egen självdisciplinerade återhållsamhet när så krävs. Världen som den just nu är strukturerad kan inte ha fri energiteknologi utan att av den bli helt transformerad till något annat.  Denna civilisation har nått sin utvecklings höjdpunkt eftersom den har fött fröna till sin egen transformation. De ickeandliga mänskliga djuren kan inte anförtros med fri energi.  De kommer bara göra vad de alltid gjort, vilket är att ta obarmhärtig fördel av varandra, eller ta livet av varandra och sig själva.

Om du går tillbaks och läser Ayn Rands "Atlas Shrugged" eller Rom-klubbens rapport, så blir det uppenbart att de rikaste familjerna har förstått detta i årtionden. Deras plan är att leva i den fria energins värld, men att permanent frysa ut oss andra. Detta är dock inget nytt. Kungligheter har alltid ansett den allmänna befolkningen (oss) såsom sina undersåtar. Vad som är nytt är att du och jag nu kan kommunicera med varandra bättre än någonsin tidigare. Internet ger oss, den fjärde kraften, en möjlighet att övervinna de andra krafternas samlade ansträngningar att avstyra fri energiteknik från att spridas.

Möjligheten
Vad som börjar hända är att uppfinnare publicerar sitt arbete istället för att patentera det och hålla det hemligt. Alltmer blir det så att människor "ger bort" information om dessa teknologier i böcker, videos och på webbsidor. Trots att det fortfarande finns en hel del oanvändbar information om fri energi på Internet, så ökar tillgängligheten på praktiskt användbar information snabbt. Titta på listan av websiter och andra resurser i slutet av denna artikel.

Det är av avgörande betydelse att du börjar samla all information du kan om verkliga fria energisystem. Anledningen till detta är enkel. De två första krafterna kommer aldrig tillåta en uppfinnare eller ett företag att bygga eller sälja en fri energimaskin till dig!  Det enda sättet som du kan få tag på en är om du, eller en vän, bygger den själv. Detta är precis vad tusentals människor tyst redan börjat göra. Det är möjligt att du känner dig helt otillräcklig inför uppgiften, men börja samla information nu. Du kan mycket väl vara en länk i en kedja av händelser som kommer att hjälpa andra. Fokusera på vad du kan göra nu, inte på hur mycket som återstår att göra.  Små, privata forskningsgrupper arbetar med detaljerna i samma stund som du läser detta. Många har bestämt sig för att publicera sina resultat på Internet.

Vi bildar alla den fjärde kraften. Om vi står upp och vägrar att förbli okunniga och handlingsförlamade så kan vi förändra historiens gång. Det är summan av våra förenade handlingar som kan göra skillnad. Endast en massaktion som representerar vår sammstämmighet kan skapa den värld vi vill ha. De andra tre krafterna KOMMER INTE att hjälpa oss med att installera ett bränslefritt kraftverk i våra källare. De kommer inte hjälpa oss att frigöra oss från deras manipulationer. Likväl så är den fria energiteknologin här. Den är verklig, och den kommer att förändra allt kring hur vi lever, verkar och relaterar till varandra. I den sista analysen så gör fri energiteknik girighet och oro för överlevnad förlegad. Men som alla övningar i andlig tro, så måste vi först manifestera generositeten och tilliten i våra egna liv.

Källan till fri energi ligger INOM oss. Det är den där upphetsningen som kommer av att uttrycka oss fritt.  Det är vår andligt vägledda intuition som uttrycker sig utan distraktion, avskräckning eller manipulation.  Det är vår öppenhjärtighet.  Idealiskt så skulle fri energiteknologi utgöra grundvalen till ett rättvist samhälle där alla har tillräckligt med mat, kläder, skydd, egenvärde, och fritid till att begrunda de djupare andliga meningarna med livet. Är vi inte skyldiga varandra att möta våra rädslor, och gå till handling för att skapa denna framtid för våra barnbarn? Kanske är jag inte den enda som väntar på att jag ska handla efter en högre Sanning.

Fri energiteknologi är här. Den har varit här decennier. Kommunikationsteknologi och Internet har slitit bort hemlighetsmakeriets slöja från detta märkliga faktum.  Människor över hela världen börjar bygga fri energianordningar för egen användning.  Bankerna och regeringarna vill inte se detta hända, men kan inte stoppa det. Väldig ekonomisk instabilitet och krig kommer i den nära framtiden att användas för att distrahera människor från att ansluta sig till fri energi-rörelsen. Det kommer i huvudsak inte finnas någon mediabevakning av denna aspekt på vad som pågår.  Det kommer helt enkelt att rapporteras som krig och inbördeskrig som startar överallt, vilket leder till FN:s "fredsbevarande" ockupationer i fler och fler länder.

Västerlandet går i spinn mot självförstörelse på grund av de samlade effekterna av långfristig girighet och korruption.  Den allmänna tillgången på fri energiteknik kan inte stoppa denna trend.  Den kan bara förstärka den.  Men om du har en fri energianordning så kan du vara i bättre läge att överleva den politiska/sociala/ekonomiska övergång som är på väg.  Ingen regering kommer att överleva denna process.  Frågan är, vem kommer slutligen kontrollera den kommande världsregeringen; den första kraften eller den fjärde?

Det sista stora kriget står för tröskeln. Fröna är planterade.  Efter detta kommer början på en verklig civilisation. En del av oss som vägrar att slåss kommer att överleva för att uppleva gryningen av en värld av fri energi. Jag utmanar dig att vara bland en av dem som försöker.