Välkommen!

 

Anledningen till att vi har startat denna hemsida är den enorma förändring vi nu står inför.

 

Den debatt som idag förs i media angående energi, energianvändning, miljöpåverkan, olika energialternativ har blivit otroligt enkelspårig.

 

Från flera håll ropar man efter förnyelsebar energi så som solkraft, vind och vatten även biobränsle och utnyttjande av virke inräknas i den här kategorin.

 

Inte någonstans nämns fri energi. Äkta fri energi är den enda lösningen på de enorma miljöproblem vi nu står inför.

I över 20 års tid har vi följt ämnet på internet, främst utländska sidor.

 

Eftersom det knappt finns någon information om fri energi på svenska på internet känns det naturligt att bygga upp denna hemsida där vi kan sprida kunskapen och intresset för denna fantastiska energiform och mycket annat spännande.