Det nuvarande världsläget som vi står inför innebär att vi kommer att få se stora förändringar ekonomiskt, energimässigt och så småningom kommer krig, hat och terror att minska. Detta beror på att positiva krafter just nu för ett tyst krig mot de som för närvarande skapar de enorma trauman mänskligheten utsätts för "Illuminati, Cabalen".

Dessa så kallade "människor" har ett enda mål för mänskligheten och det är att härska samt förslava jordens befolkning. Detta efter att man reducerat mänskligheten till endast ca 1 miljard och kanske inte ens den siffran räcker.

De positiva krafterna består av ett antal olika fraktioner som under en längre tid motarbetat de onda krafterna. Till stora delar kommer dessa "familjer" från länder i Asien där man väntat på att tillsammans krossa den korrupta samt galna Cabalen. Det finns enorma mängder guld och pengar som samlats under lång tid för mänsklighetens bästa. När dom ansvariga för den terror och kaos som råder just nu och har pågått i flera hundra år fängslats och fråntagits all makt så kommer vi att se en enorm förändring för mänskligheten.

Flera olika åtgärder kommer att vidtas. Allas skulder och krediter kommer att avskrivas. Både vad gäller länders statsskulder och även för övriga mänskligheten. Detta kommer att innebära att vi börjar om från noll där pengar inte ska utgöra makt och terror mot jordens befolkning. Titta bara på världsläget idag. "Terrorn" som vi just nu upplever i flera olika sammanhang utförs inte enbart av enskilda terrorister utan flera säkerhetstjänster i väst står bakom flera av dessa avskyvärda illdåd, CIA, Mossad och andra underrättelsetjänster. Tänk efter, vilka är det som tjänar på den kaos och rädsla som mänskligheten upplever. Ju mer rädsla man skapar desto lättare är det att styra och härska.

När de mörka krafterna är besegrade och eliminerade kommer det som den här hemsidan handlar om, FRI ENERGI, att bli tillgänglig för hela mänskligheten.

Det finns redan fri energi enheter klara att produceras och spridas över hela jorden. Cabalen har undanhållit dessa fantastiska uppfinningar under en lång tid. Anledningen till detta är att fri energi är lika med FRI MÄNNISKA.

Anledningen till att hemsidan inte har uppdaterats oftare beror på det rådande världsläget och att fri energin inte kommer att bli tillgänglig för oss så länge de krafter som idag styr och härskar har besegrats.

En ljus framtid väntar och fler uppdateringar kommer att läggas upp på våran hemsida. Fokusera på en bättre värld där alla har samma rättigheter och frihet utan krig och hat.

Sanningen ska göra er fria!